Desanding растение за отегчени купчина & TBM

Desanding растение за отегчени купчина & TBM
Desanding или desilter завод е дизайн за скучно купчина в строителството с икономичен вариант и много компактен дизайн за малък отпечатък. Спускащата се инсталация е проектирана за гъвкава работа и монтаж, така че да отговаря на отегчени купчини, TBM или HDD система за рециклиране на кал.

Основните компоненти на всички низходящи растения са: Груб екран за прихващане на камъни по-големи от 5 мм; Резервоар за съхранение на грубия екран; Циклон с циклонна помпа за захранване за отстраняване на фини частици от суспензията; Очистващи екрани за извличане на допълнителна вода от твърдите частици, изхвърлени от циклона.

За премахване на почвените частици в сондажни кални и подпорни суспензии, използвани в фундаменталната техника, се използват спускащи се растения. Те могат да бъдат или водни бентонити, водни полимери, или водно-циментови и бентонитни суспензии.